Tác động môi trường của việc sử dụng đất đã bị đánh giá thấp

Tác động môi trường của việc sử dụng đất đã được đánh giá rộng rãi trong những năm gần đây.
Đặc biệt, dấu vết các-bon của thực phẩm và sản xuất năng lượng sinh học cũng đã được đưa vào nghiên cứu. Đánh giá tác động môi trường được sử dụng trong việc ra quyết định của các cơ quan công quyền, ngành và cá thể. Đáng ngạc nhiên, tác động môi trường của việc sử dụng đất đã được đánh giá thấp trong phần lớn các nghiên cứu đánh giá vòng đời của đất, theo các nghiên cứu gần đây.
Đất đai là cần thiết cho các hoạt động khác nhau của con người, chẳng hạn như sản xuất thực phẩm, thức ăn, năng lượng sinh học và sản xuất sợi. Trong thực tế, tất cả các hoạt động của con người, trong đó có việc sử dụng đất đều có tác động tới môi trường.
Khoảng 700 nghiên cứu đánh giá vòng đời của đất dựa trên các tiêu chí lựa chọn hệ thống đã được xem xét và phân tích trong các điều khoản về sử dụng thực trạng tham chiếu cho sử dụng đất, là một sự chọn lựa có phương pháp rất quan trọng trong việc đánh giá vòng đời của đất đai. Thông thường, thực trạng tham chiếu không được xem xét hay lựa chọn để mô tả việc sử dụng đất đai hiện hành.
“Tuy nhiên, hệ sinh thái đất là năng động và do đó không hoạt động theo cách này. Không quốc gia nào trong số các quốc gia tham chiếu trên không xem xét thực tế rằng việc sử dụng đất vào mục đích của con người ngăn chặn sự tái sinh tự nhiên của đất về trạng thái tự nhiên của nó”, Soimakallio giải thích. Ví dụ, chiếm đất phục vụ sản xuất nông nghiệp hoặc trồng cây lấy gỗ sẽ ngăn cản tái trồng rừng tự nhiên ở nhiều khu vực, do đó dẫn đến việc cô lập khí các-bon.
“Các tác động môi trường của việc sử dụng đất có thể được mô tả rõ ràng nếu thực trạng tham chiếu sử dụng đất được phục hồi tự nhiên”, Soimakallio nói. Năng lực sản xuất sinh khối tự nhiên của đất phụ thuộc vào điều kiện khí hậu và chất lượng đất. Để đánh giá việc sử dụng các loại đất khác nhau một cách phù hợp, các tác động môi trường của việc sử dụng đất phải được đánh giá một cách rõ ràng. Bằng cách này, các tác động môi trường của việc sử dụng đất với mục đích khác nhau có thể được so sánh với nhau.
“Chẳng hạn như, một khu rừng được quản lý sẽ gần gũi với trạng thái tự nhiên hơn so với đất nông nghiệp được phát quang từ rừng. Mặc dù vậy, khái niệm về cái gọi là nợ các-bon (carbon debt) thường chỉ nêu ra khi nói về việc sử dụng sinh khối rừng, chứ không phải là sinh khối nông nghiệp”, Soimakallio cho biết.
Điều chỉnh các quy trình đánh giá sẽ là cần thiết để hỗ trợ việc chuẩn bị các chiến lược làm mẫu cho việc sử dụng đất và sản xuất năng lượng.
K.P. (Theo Sciencedaily)
Đánh giá bài viết này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0979030303
Chat Facebook
Gọi điện ngay