Nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác công trình thủy lợi

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo “Quản lý khai thác công trình thủy lợi lần thứ 2” nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi và chia sẻ thông tin với Nhật Bản trong

Để nước sạch, vệ sinh tới người dân: Tuyên truyền thay đổi nhận thức là quan trọng số 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh như vậy khi bàn về các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra trong Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường đến năm 2015 và định hướng giai đoạn 2016 – 2020. Theo

0979030303
Chat Facebook
Gọi điện ngay