Phú Yên: Phấn đấu cuối năm có 20 xã đạt chuẩn

Ngày 29/7, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015.

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Phú Yên, năm 2015, các địa phương đăng ký bê tông hóa 535km, đến cuối tháng 6/2015, đã bê tông hóa hoàn thành 100km, nhân dân đóng góp khoảng 25 tỉ đồng. Từ khi triển khai Đề án bê tông hóa giao thông nông thôn đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện được hơn 1.000km, có 44 xã đạt tiêu chí giao thông chiếm 50%. Công tác xóa nhà ở tạm, dột nát, hiện toàn tỉnh có 206 nhà tạm, dột nát thuộc các xã đăng ký về đích trong năm 2015, UBND tỉnh đã phân bổ 500 triệu đồng nguồn hỗ trợ của tỉnh Hải Dương và quỹ xóa nhà tạm của tỉnh để hỗ trợ cho 35 hộ nghèo ở huyện Đồng Xuân, Sông Hinh, Sơn Hòa xóa nhà tạm. Số còn lại, UBND tỉnh đề nghị UBMTTQVN tỉnh Phú Yên sử dụng Quỹ vì người nghèo và các nguồn vốn khác để tập trung hỗ trợ. Về nguồn vốn hỗ trợ, vốn trái phiếu Chính phủ trong năm 2015 đầu tư trên 17,6 tỉ đồng xây dựng 63 công trình trường học; trên 33,4 tỉ đồng xây dựng 147 công trình cơ sở vật chất văn hóa và 220 triệu đồng xây dựng 1 công trình trạm y tế. Đến nay, toàn tỉnh đạt bình quân 11,07 tiêu chí/xã, tăng 3,11 tiêu chí so với cuối năm 2013. Có 2 xã là Bình Kiến (TP Tuy Hòa) và Hòa Tân Đông (huyện Đông Hòa) đạt 19 tiêu chí, trong đó xã Bình Kiến đạt chuẩn năm 2014. Xã Hòa Tân Tây (huyện Tây Hòa) đạt 18 tiêu chí… Toàn tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2015, có từ 20 xã trở lên đạt chuẩn NTM, đạt bình quân 14,2 tiêu chí/xã trở lên; 19 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí và không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Đánh giá bài viết này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0979030303
Chat Facebook
Gọi điện ngay