Quy trình sử dụng chế phẩm a2 cho cây lúa, ngô, khoai…

QUY TRÌNH SỬ DỤNG CHẾ PHẨM A2 CHO CÂY LÚA, NGÔ, … I – Công dung Là một sản phẩm sạch, là một chất dinh dưỡng cao cấp nhất hiện nay được Bộ NN và PTNT cho phép sử dụng trong ngành nông nghiệp kể từ năm 2012; được sản xuất theo công nghệ NANO sinh

0979030303
Chat Facebook
Gọi điện ngay